Verzoek tot ontheffing


Op 4 juni 2019 heeft Stichting SOS Bioboeren het verzoek tot ontheffing van de biologische melkveehouder overhandigd aan Directeurgeneraal Marjolijn Sonnema. 

Greenpeace steunt de ecologische landbouw 

Voorafgaand aan de indiening op 4 juni overhandigde Greenpeace Nederland ons een cheque ter waarde van 7.750 euro. Dit betrof de som van de dwangsom die het ministerie moest betalen aan Greenpeace Nederland doordat ze te laat reageerde op het WOB-verzoek over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel waarvan veel bioboeren het slachtoffer zijn geworden.