Greenpeace Nederland - Bioboeren zijn de pioniers van de kringlooplandbouw, behandel ze ook zo (04/06/2019)

AD - Bioboeren dreigen met rechter over fosfaatwet (04/06/2019)

Leeuwarder Courant - Bioboeren putten hoop het gesprek met Schouten  (04/06/2019)

RTV Drenthe - Bioboeren uiten in Den Haag onvrede over fosfaatstelsel (04/06/2019)

Nieuwe Oogst - Bioboeren strijden voor vrijstelling fosfaatrechten (04/06/2019)

Boedistisch Dagblad - Greenpeace - biologische melkveehouders willen ontheffing fosfaatrechtenstelsel (04/06/2019)

Friesch Dagblad - Bioboeren willen ontheffen fosfaatrechtenstelsel (04/06/2019)

Boerderij - Biologische melkveehouders willen ontheffing rechten (04/06/2019)


Omrop Fryslân- Bioboeren dienen verzoek om ontheffing fosfaatrechtenstelsel in bij minister Schouten (04/06/2019)